Servis

  Servis
Firma Českomoravská textilní, s. r. o., zaisťuje dodávky bytového textilu našim veľkoobchodným a maloobchodným partnerom po celej ČR aj do ostatných štátov. Zo záclonami a dekoračnými látkami je možné obchodovať v rolovanom množstve (dodávky jednotlivých celých kupónov), značnú časť materiálov dodávame aj v strihu podľa požiadavky zákazníkov (odberateľ dostane iba ním objednané množstvo). Materiály dodávame prostredníctvom rôznych dopravných služieb spravidla do 48 hodín. 
 
 
  Vzorovanie na EAT
Sme schopní vyvzorovať rôzne dezény podľa individuálnych požiadaviek našich zákazníkov. Pre vzorovanie žakárových pletenín a tkanín používame CAD systém od firmy EAT Germany (CAD systém pre vzorovanie a simuláciu tkaniny v 2D a 3D). Softvér umožňuje elektronickú komunikáciu s výrobným zariadením firmy Karl Mayer. Nový vzor, vytvorený návrhárkou v zadaných technických parametroch, sa z dizajnérskeho pracoviska prenesie disketou alebo CD do výrobného stroja spĺňajúceho tieto zadané technické parametre. Program umožňuje kedykoľvek znovu do vzoru vstúpiť, doplňovať šírky a rozmery podľa požiadavky zákazníkov. Táto skutočnosť dovoľuje vyvzorovanie širokej škály vzorov a pružnú inováciu našej ponukovej kolekcie.
 Viac o vzorovaní tu 
 
  Vzorky
Značnú časť kolekcie záclon a dekoračných látok môžete prezentovať prostredníctvom závesných vzoriek alebo materiálových kníh. Výber vzoriek materiálov skladovej kolekcie je pre našich partnerov pripravený na bezplatné zapožičanie. Túto kolekciu si môže každý z partnerov doplniť o vzorky ďalších materiálov podľa svojho individuálneho výberu.
  
 
  Zákazkové šitie
Pre zákazníkov našich obchodných partnerov sme pripravení z materiálov našej kolekcie profesionálne spracovať textilné dekorácie vo vlastnej šijacej dielni. Kapacitne sme schopní zaistiť akcie veľkého rozsahu, túto službu však ponúkame aj pre drobné zákazky. V prípade Vášho záujmu splníme aj požiadavky na dodávky a montáž garníž, vrátane inštalácie dekorácií priamo v interiéri.
 Ukážky dekorovania okien tu
 
  DecoVision
Pre spracovanie požiadaviek našich obchodných partnerov na kalkulácie konfekčnej výroby, technické riešenie dekorácií a strihov používame softvér decoVision, ktorý je zárukou profesionálnych výstupov.
 Viac o simulácii interiéru tu