INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Naše společnost realizuje projekt s názvem Instalace fotovoltaické elektrárny pro společnost Českomoravská textilní s.r.o. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002674,
který je předložen ke spolufinancování z Národního plánu obnovy, tedy ze zdrojů Evropské unie.
Cílem projektu je pořízení fotovoltaické elektrárny v rámci Výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a.