Technologie XII – COVID19

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Pořízení technologie pro společnost Českomoravská textilní s.r.o.reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021704, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je pořízení dvou ultrazvukových svářecích strojů a kompresorového zařízení potřebných pro výrobu ochranných prostředků do zdravotnictví. Zároveň investicí do výroby posílí také vlastní konkurenceschopnost.